Maj jest kojarzony z kwitnącymi kasztanami, piękną pogodą, długim weekendem ale również… sezonem na matury. Dla maturzystów sprzyjające warunki atmosferyczne wcale nie są motywujące, ponieważ dla nich to nie czas na urlop. Koniec kwietnia to czas, gdy rozlega się ostatni dzwonek kończący etap edukacji w szkole średniej, jednak to nie jest czas, by książki rzucić w kąt i odpuścić sobie naukę. Wręcz przeciwnie, dla maturzystów jest to czas ostatnich szlifów- czas odpowiedni do usystematyzowania wiedzy zdobytej podczas całej edukacji, zastosowania wskazówek od nauczycieli oraz uzupełnienia braków. Dla niektórych osób wynik egzaminu maturalnego nie jest wyznacznikiem przyszłości, ponieważ zamiast studiowania mają inne plany: odpoczynek, dłuższe wakacje czy pierwsza praca zarobkowa. Większość abiturientów jednak uważa, że studia są ścieżką, która zaprowadzi ich do pasjonującej pracy i satysfakcjonującej płacy, co zrobi ich bardziej dorosłych. Niewiele osób ma sprecyzowany plan co do konkretnego kierunku, większość osób jest niezdecydowanych, ale nie ma tego złego… Z pomocą przychodzą uczelnie wyższe, które oferują szeroki wachlarz kierunków- są w stanie zaspokoić nawet najbardziej wymagające potrzeby maturzystów.

Kierunki techniczne są postrzegane przez większość osób, jako przyszłościowe zawody ze względu na łatwość zatrudnienia absolwentów tychże kierunków. Jednocześnie są to kierunki wymagające dość dużo zaangażowania w naukę przedmiotów nielubianych przez uczniów jak: matematyka, fizyka czy chemia, ale też reprezentować zdolności z zakresu rysunku technicznego. Jeśli powyższe przedmioty w szkole średniej nie stanowiły dla Ciebie żadnego problemu, a dodatkowo lubisz rysować to te kierunki mogą się okazać dla Ciebie idealną przyszłością!

Zaprojektuj coś dla siebie! Sprawdź kierunki studiów skrojone pod Ciebie!

ARCHITEKTURA WNĘTRZ

Zaprojektowanie zgodnie z funkcjonalnością, użytecznością a jednocześnie z wizualnym efektem końcowym jest trudnym zadaniem dla zwykłego Kowalskiego. Ta umiejętność udaje się tylko nielicznym, dlatego większość osób potrzebuje pomocy specjalisty w dziedzinie projektowania. Jeśli cechujesz się doskonałą umiejętnością rysunku technicznego i masz wyczucie stylu, to ten kierunek jest dla Ciebie idealnym pomysłem! Studiując ten kierunek poszerzysz swoją wiedzę z zakresu projektowania przestrzennego i graficznego, projektowania komputerowego, perspektywy odręcznej czy rysunku technicznego. Zyskasz także praktyczne umiejętności z zakresu kształtowania najbliższego otoczenia człowieka za pomocą specjalistycznych programów projektanckich, organizowania działalności projektowej a także zespołowej i indywidualnej pracy projektowej w zakresie architektury wnętrz. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie w różnych biurach architektonicznych i projektowych, ale również realizować projekty indywidualne w ramach swojej prywatnej działalności.

BUDOWA JACHTÓW

Jacht jest idealną formą spędzania czasu dla osób, dla których szum fal- czy to jeziora, rzeki czy morza jest uspokajający. Dryfowanie po szerokich wodach to także może być forma przyjemnego zarobku. Jeśli jesteś osobą, dla której techniczna strona nauki nie stanowi kłopotu, a jednocześnie lubisz jachty i czujesz, że chciałbyś zbudować swoja pierwszą (i kolejne) łódź, to ten kierunek jest dla Ciebie idealny. Podczas studiowania na tym kierunku poszerzysz swoją wiedzę z zakresu podstaw oceanotechniki, projektowania jednostek pływających, technologii informacyjnej oraz podstaw napędu jednostek pływających. Dodatkowo poznasz teorię jachtów i żaglowania, projektowania żagli takielunku czy wyposażenia wnętrz jachtów. Umiejętności praktyczne wzbogacisz o projektowanie jachtów żaglowych i motorowych, przygotowanie materiałów polimerowych oraz konstrukcji kompozytowych, budowy kadłubów i nadbudówek aluminiowych oraz konstrukcji aluminiowych dla potrzeb przemysłu morskiego i lądowego. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie jako projektant kadłubów, dystrybutor sprzętu motorowodnego, nadzorca budowy łodzi czy pracownik firmy zajmującej się laminatami poliestrowymi.

BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

Ochronę środowiska w sektorze budownictwa jest trudno zachować ze względu na ilość materiałów i odpadów budowalnych. Z uwagi na wszystkie istniejące obostrzenia dotyczące produkcji CO2 do atmosfery ważnym jest, by umiejętnie unikać generowania tego związku w środowisku. Jeśli środowisko nie jest dla Ciebie obojętne, a jednocześnie czujesz smykałkę do budowlanego środowiska, ten kierunek będzie doskonałą hybrydą i ucieleśnieniem Twoich marzeń! Studiując ten kierunek poszerzysz swoją wiedzę z zakresu architektury i urbanistyki, elementów architektury zrównoważonego rozwoju oraz metod komputerowych w budownictwie energooszczędnym, a także tworzenia i czytania dokumentacji projektowej zgodnej z obowiązującymi standardami, najnowszych trendów, standardów i praktyk związanych ze zrównoważonym budownictwem. Jako absolwent możesz znaleźć zatrudnienie w biurach projektowych, jako inspektor nadzoru budowlanego, w instytucjach rządowych, samorządowych oraz międzynarodowych oraz w pracach administracyjnych.

BUDOWNICTWO

W obecnych czasach wznoszenie nowych obiektów budowlanych, zarówno w sektorze mieszkalnym, jak i usługowym jest jak chleb powszedni. Coraz więcej pomysłów na nowe osiedla mieszkalne, kreatywne rozwiązania na lokale przemysłowe powodują, że branża budownicza rozwija się z roku na rok. Jeśli rysunek techniczny jest Twoją mocną stroną i czujesz, że chciałbyś zasilić budowlaną drużynę projektową to kierunek idealny dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku zyskasz wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ścisłych, jak: fizyka, chemia, mechanika czy geodezja. Uzyskasz również kwalifikacje z zakresu wytrzymałości materiałów, budownictwa ogólnego, mechaniki budowli, materiałoznawstwa czy technologii betonu. Dodatkowo podczas całego kształcenia zapoznasz się z geometrią wykreślania, chemią budowlaną, mechaniką ogólną czy budownictwa ogólnego. Jako specjalista będziesz znał się z hydrauliką, hydrologią, instalacjami budowlanymi i elektrycznymi. Jako absolwent tego kierunku zatrudnienie możesz znaleźć w firmach projektowych i wykonawczych, a także brać udział w przedsięwzięciach inwestycyjnych.

BIZNES CHEMICZNY

Wykorzystywanie chemii w przyrodzie ma duży wpływ na utrzymywanie środowiska przyrodniczego na tak tragicznym poziomie, co obecnie. Ciężko jest wprowadzić zmiany na wielką skalę, dlatego należy małymi kroczkami podążać do upragnionego celu jakim jest ochrona środowiska na wielką skalę. Branża chemiczna potrzebuje zmian, dlatego też jeśli czujesz się na sile wprowadzać innowacyjne zmiany w tej dziedzinie, to kierunek jest idealny dla Ciebie! Podczas studiowania na tym kierunku poznasz wiedzę z zakresu projektowania zaawanasowanych procesów technologicznych, kontroli jakości procesów technologicznych zachodzących w branży chemicznej, formulacji oraz syntezy produktów z branży chemicznej, projektowania, wdrażania i kontroli instalacji chemicznych w przedsiębiorstwach oraz optymalizacji procesów produkcyjnych. Nauczysz się także operowania zaawansowanym sprzętem kontrolno-pomiarowym w branży chemicznej do analizy i interpretacji badań chemicznych. Jako absolwent tego kierunku możesz znaleźć zatrudnienie jako specjalista ds. analiz chemicznych w sektorze petrochemicznym, chemicznym, farmaceutycznym, spożywczym lub agrochemicznym. Możesz być pracownikiem instytutów badawczych, administracji rządowej, samorządowej, organizacji rządowych i pozarządowych.

Wymagania przedmiotowe- jak zdać maturę, by dostać się na ww. kierunki studiów?

Każda uczelnia wyższa rządzi się swoimi prawami, w szczególności, gdy chodzi o proces rekrutacji na kierunki studiów dostępnych w ich ofercie. Na każdy kierunek studiów przypada pewna pula przedmiotów maturalnych, które należy zdawać na maturze, by móc rekrutować na dany kierunek studiów. Aby dostać się na niektóre kierunki wystarczy wykazać się podstawą maturalną, czyli zdanym językiem polskim, matematyką i językiem obcym. Na pewne kierunki wymagane jest posiadanie przedmiotów dodatkowych, tj.: biologia, geografia. Najlepiej, by przedmioty dodatkowe były zdawane na poziomie rozszerzonym, co da szansę na dostanie się na listę studentów danego kierunku. Aby skutecznie przejść przez proces rekrutacji, należy wcześniej zapoznać się z wymaganiami uczelni wyższych, by przedmioty, których potrzebujecie móc wpisać do deklaracji maturalnej i odpowiednio się do nich przygotować. Informacje te można sprawdzić na stronie internetowej uczelni wyższej, która nas interesuje.

Aby wziąć udział w procesie rekrutacji należy mieć napisany egzamin maturalny z przedmiotów takich jak: matematyka, język polski, język obcy nowożytny, biologia, chemia, fizyka, geografia, język angielski oraz wstępny egzamin sprawdzający umiejętności.

POWODZENIA MATURZYŚCI!