Aby móc realizować cele biznesowe oraz zdobywać przewagę konkurencyjną nad rywalami, konieczne jest świadome zarządzanie organizacją. W przeciwnym wypadku przedsiębiorstwo będzie działało „na oślep”, a przedsiębiorca nie będzie w stanie odpowiednio szybko reagować na ryzyko płynące z otoczenia. Nawigowanie przedsiębiorstwie jest znacznie ułatwione dzięki takim uniwersalnym metodom jak Lean Canvas. Czym właściwie jest dokument Lean Canvas i jakie oferuje korzyści?

Lean Canvas – podstawowe informacje

Lean Canvas (czasem określany także jako tzw. Business Model Canvas) to metoda będąca ważnym elementem zarządzania strategicznego (tzn. długofalowego). Rozwiązanie to umożliwia stworzenie modelu biznesowego dla istniejącego lub planowanego przedsięwzięcia biznesowego poprzez wskazanie, jaką wartość dla odbiorców rynkowych niesie analizowana organizacja.

Lean Canvas – zalety i wady podejścia

Kluczowym atutem podejścia znanego jako Lean Canvas jest prostota – idealny Business Model Canvas nie powinien zajmować więcej niż jednej strony w formacie A4. Model biznesowy Lean, pomimo swojego zwięzłego charakteru, nie traci na wartości i jest pełen merytorycznych informacji.

Dzięki temu jest on łatwy do odczytania dla potencjalnych partnerów biznesowych oraz dawców kapitału. Dokument ten może zostać użyty np. podczas wstępnych negocjacji z bankiem czy funduszem venture capital zajmującym się wspieraniem młodych, perspektywicznych przedsiębiorstw lub osób, których teorie mogą zmienić świat, jak to miało miejsce w przypadku np. Mikołaj Kopernika i jego teorii Heliocentrycznej. Ciekawe czy gdyby miał takie narzędzie w postaci Lean Canvas przekonałby szybciej swoich ziomków do swojego pomysłu? A gdyby do tego wystawił się na targach w swoim mieście Toruniu, to czy dałoby mu to więcej zwolenników? Zostawmy to rozważanie na wolna chwilę, a tymczasem wróćmy do meritum artykułu.

W przeciwieństwie do standardowego, kilkunastostronicowego biznesplanu wystarczy jeden rzut oka, aby uzyskać informacje na temat najważniejszych aspektów przedsiębiorstwa. A przecież szybkie podejmowanie kluczowych decyzji w przypadku prowadzenia biznesu jest niezwykle istotne.

Last but not least, Lean Canvas to rozwiązanie o uniwersalnym charakterze. Może zostać ono wykorzystane do stworzenia modelu zarówno dla tradycyjnego przedsiębiorstwa (np. sklepu, biura rachunkowego), jak i dynamicznego startupu działającego w obszarze nowoczesnych technologii.

Co jest wadą takiego podejścia?

Taki stan rzeczy nie oznacza oczywiście, że model Lean Canvas jest zupełnie pozbawiony słabości. Zwięzła forma tego dokumentu przekłada się zarazem na jego główną wadę: zbyt mały nacisk na aspekty związane z finansami.

Choć dwa spośród dziewięciu segmentów są poświęcone finansom („Struktura przychodów” oraz „Struktura kosztów”), to informacje te mogą być niewystarczające. Ponadto, nie pokazują one kształtowania się poziomu kosztów i przychodów w czasie (dynamiki). Jest to istotna słabość, ponieważ każdy biznes może rozwijać się dopiero wtedy, gdy generuje nadwyżki na odpowiednim poziomie.

Podsumowanie

Prawidłowo sporządzony model biznesowy Canvas pozwala między innymi na identyfikację ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego w działalności przedsiębiorstwa. To jeszcze nie jedyny walor informacyjny, który zapewnia ten dokument. Można z jego pomocą określić, jakie są kluczowe wskaźniki oceniające skuteczność działania przedsiębiorstwa oraz do jakich klientów jest skierowana oferta danej marki.

Dzięki Lean Canvas zarządzanie firmą staje się znacznie łatwiejsze. Oczywiście nie oznacza to, że sporządzenie arkusza zgodnie z metodyką oznacza gwarancję sukcesu biznesowego. Wręcz przeciwnie – zarządzanie firmą to wyzwanie, w ramach którego należy każdego dnia stawiać czoła licznym wyzwaniom.