Co należy wiedzieć o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oznaczmy słynnym skrótem s. z o. o.. W Polsce jest to najpopularniejsza forma działalności gospodarczej. Jej sednem jest właśnie ograniczoną działalnością. Co powinniśmy wiedzieć o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością oraz na czym polegają sytuacje takie jak dziedziczenie udziałów lub operacja przeistoczenia jednoosobowej działalności w spółkę? Sprawdźmy, by zrozumieć, dlaczego to takie ważne wiedzieć jak najwięcej o funkcjonowaniu spółek od strony prawnej.

Na czym polega spółka z o.o.?

Spółkami z o.o. mogą być tak osoby fizyczne, jak i prawne. Warto zaznaczyć, iż osoba zakładająca taką spółkę, pozostaje jej wspólnikiem. Jak już wiemy, jej sednem jest ograniczona odpowiedzialność. Oznacza to, że wspólnicy nie ponoszą odpowiedzialności majątkowej (na przykład w razie upadłości), a jedyne, co tracą to wkład, którego minimalna wartość zgodnie z obecnymi przepisami wynosi raptem pięć tysięcy złotych. To spółka ponosi odpowiedzialność przed wierzycielami. Tutaj kłania się główna zaleta tej formy działalności – wspólnicy nie tracą osobistego majątku w razie długów lub złych decyzji w związku z inwestowaniem. Ilość wspólników (udziałowców) jest dowolna, a koszty wejścia są bardzo małe. W zamian za tę kwotę, a więc wkład, wspólnicy otrzymują udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Dziedziczenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Ponieważ udziały takie są prawem majątkowym, mogą być dziedziczone w razie, gdyby jeden ze wspólników zmarł. Po śmierci stają się częścią tak zwanej masy spadkowej, a później, na mocy któregoś z dwóch reżimów – ustawowego lub testamentowego – są dziedziczone.

Warto wiedzieć, że wskutek nieuregulowania zawczasu kwestii dziedziczenia udziałów może dojść do sytuacji, gdy wspólnikiem staje się osoba pozbawiona odpowiednich kompetencji do zarządzania spółką (na przykład małoletni).

Aby uregulować tę kwestię, trzeba skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

  • Zapisu windykacyjnego (oświadczenia będącego elementem testamentu, w którym precyzyjnie wyznaczamy osobę dziedziczącą),
  • Zapisu w umowie spółki określającą osobę mającą przejąć udziały zmarłego.

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Często zdarza się, że biznes osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą prosperuje tak dobrze, że właściciel postanawiają zmienić formę prawną i zdecydować się na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Biorąc pod uwagę zalety spółki z o.o., nie ma co się dziwić tą decyzją. Przekształcając formę prawną, zyskujemy przywileje, którą cieszą się spółki. W tym celu wystarczy przygotować akt notarialny, załączniki zawierające informacje o cenie poszczególnych składników majątku nowej spółki oraz plan przekształcenia. Następnie wyłania się członków zarządu oraz rejestruje działalność w KRS i CRBR.

Podsumowując, kwestie prawne dotyczące zakładania, prowadzenia i przekształcania spółek są istotne, toteż warto poszerzać swą wiedzę w tym zakresie.

[ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Dodaj komentarz