Prowadzenie biznesu, który będzie inteligentny to doprowadzenie do podejmowania decyzji w ramach działalności przez urządzenia a nie ludzi. Podejmowanie decyzji powinno być bowiem zasilane pozyskanymi, aktualnymi danymi na bazie, których błąd jest znaczenie mniejszy.

Praca nad kontaktem z klientem.

Wiadomym jest, że istotne jest pozyskanie jak największą ilości danych dotyczących potencjalnych klientów. Niektóre star-upy wykorzystały mobilną łączność, Internet rzeczy, system mobilnych płatności często związane z tym kredytowanie do zapewnienia działania. Znając funkcjonowanie biznesu tradycyjnego, można stworzyć jakby elektroniczną procedurę działania, która miałaby zastąpić stare rozwiązania i procedury nowymi.

Dla przykładu niech posłuży aplikacja do wypożyczenia hulajnogi, która zastępuje tradycyjną wypożyczalnię, aby skorzystać z e-hulajnogi, należy pobrać na telefon bezpłatną aplikację. Następnie należy doładować swoje konto lub podpiąć kartę. Aplikacja wyszukuje na mapie najbliższą wolną hulajnogę, a po jej znalezieniu użytkownik powinien zeskanować specjalny kod co umożliwi zwolnić blokadę e-hulajnogi. Po dojechaniu w wybrane miejsce, elektryczną hulajnogę można odłożyć gdziekolwiek.

Oparcie systemu wynajmu na bazie danych może poprawić całą obsługę z uwagi na dostosowanie do istniejącego zapotrzebowania w konkretnych obszarach, np. powiadomienie klienta o dostępności hulajnogi z uwagi na jego lokalizację. Zaś analiza informacji i danych pozwala na wyodrębnienie potrzeb klienta z uwagi na najważniejsze szczegóły, które z tych danych zostaną wydobyte.

Praca nad informatyzacją czynności.

Dążenie do zinformatyzowania wszystkich czynności powinno służyć zarządzaniu wiedzą i relacjami zwłaszcza z klientem. Konfiguracja oprogramowania powinna umożliwiać reagowanie w czasie rzeczywistym, co oznacza że proces podejmowania decyzji przez ludzi powinien znaleźć odzwierciedlenie w oprogramowaniu. Przykładem może być narzędzie do sprawnego komunikowania się sprzedawcy z nabywcą, co prowadzi do pewnej automatyzacji działań w zakresie sprzedaży.

Praca nad intensywnym przepływem danych.

Odpowiednie oprogramowanie, infrastruktura techniczna nie zastąpią standardów komunikacji, które już zostały wypracowane. Mają one ogromne znaczenie dla budowy nowych narzędzi, gdyż od tego będzie zależał odpowiedni, szybki przepływ niezbędnych danych, co wiąże się z dostępem i ich edytowaniem na określonych etapach. Ważne jest aby poszczególne tryby jak oprogramowanie, narzędzia, interfejsy, aplikacje itp. współpracowały ze sobą i koordynowały procesy, z których będą korzystać nadawcy i odbiorcy. Używane dane powinny bowiem być interpretowane w ten sam sposób przez wszystkich uczestników. Również istotny jest system zachęt do dzielenia się danymi jak i ich prawidłowości i prawdziwości, gdyż niekoniecznie ilość danych zagwarantuje ich prawidłową interpretację.

Praca nad algorytmami.

Stworzenie podstawowych modeli i algorytmów do kreowania produktu, usługi to przedsięwzięcie dla analityków danych, programistów, ekonomistów i innych ludzi związanych z rodzajem przedsięwzięcia. Algorytmy maszynowego uczenia do wygenerowania „inteligentnych” decyzji biznesowych, to nowe kompetencje, które ponoszą ciężar ulepszania, korekt procesów, dążąc do efektywności całego przedsięwzięcia.
Innowacje w stworzone w tym zakresie i narzędzia wpływają bowiem na wydajność tworzonych procesów.

Na koniec warto powiedzieć słowo o liderze opisanego biznesu, powinien on określić cel do którego zmierza tak zbudowany biznes, a to wymaga wyobrażenia na temat przyszłości tworzonego biznesu, w kontekście zmian społecznych, technologicznych czy też gospodarczych. Wymaga również stworzenie otoczenia, w których pracownik połączy produkty i usługi, często w fazie eksperymentu i przeprowadzi niezbędne testy rynkowe. Powyższe zobowiązuje do zbudowania zespołu ludzi kompetentnych jak i doświadczonych o olbrzymiej kreatywności, wiedzy i wyczuciu, powyższe będzie jednym z bardziej istotnych warunków powodzenia opisanego przedsięwzięcia.